• drieluik_almere_slide1
  • drieluik_almere_slide2
  • drieluik_almere_slide3
  • drieluik_almere_slide4
  • drieluik_almere_slide5
  • drieluik_almere_slide6
  • drieluik_almere_slide7
  • drieluik_almere_slide8
  • drieluik_almere_slide9

Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl

 

Ouderbijdrage overschrijven naar: NL23 ABNA 0611 2267 31

 

Directeur: Tamara Rumpin

 

Atelieronderwijs (IPC)

 

Binnen de ateliers bieden we de wereldoriënterende- (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) creatieve- en expressieve vakgebieden aan. We werken in thema’s die betekenis voor kinderen hebben en leren ze de ‘echte wereld te ontdekken.

 

De groepen 1-2 hebben 1x per week een creatief of expressief atelier. Vanaf groep 3 wordt er met de lesmethode IPC gewerkt.

 

Meer weten over IPC?

Klik op de volgende link: http://www.ipc-nederland.nl/het-ipc/wat-is-het-ipc