• drieluik_almere_slide1
  • drieluik_almere_slide2
  • drieluik_almere_slide3
  • drieluik_almere_slide4
  • drieluik_almere_slide5
  • drieluik_almere_slide6
  • drieluik_almere_slide7
  • drieluik_almere_slide8
  • drieluik_almere_slide9

Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl

 

Ouderbijdrage overschrijven naar: NL23 ABNA 0611 2267 31

 

Directeuren: Tamara Rumpin en Saskia Linschoten

 

Schooltijd en vrije tijd

Op Het Drieluik zijn de 7520 verplichte onderwijsuren gelijkmatig over de acht leerjaren verdeeld, dus 940 lesuren per jaar en 24,5 uur per week. Door deze gelijkmatige verdeling is het rooster voor de onder- en bovenbouwleerlingen hetzelfde. Dit heeft voor ouders het voordeel dat oudere en jongere kinderen op hetzelfde moment gehaald en gebracht kunnen worden.

Dag

Ochtend

Middag

Maandag

8.30 – 12.30 uur

13.45 – 15.15 uur

Dinsdag

8.30 – 12.30 uur

13.45 – 15.15 uur

Woensdag

8.30 – 12.30 uur

Kinderen vrij

Donderdag

8.30 – 12.30 uur

13.45 – 15.15 uur

Vrijdag

8.30 – 12.30 uur

Kinderen vrij

Om 8.15 uur en 13.30 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of iets te melden aan de leerkracht. Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten dan kan dat vanzelfsprekend het best na schooltijd, want als de kinderen binnen komen willen wij er in de eerste plaats voor hen zijn. Wij willen graag op tijd beginnen en verwachten dan ook dat u uiterlijk om 8.30 uur of om 13.45 uur het lokaal hebt verlaten.

Bovenstaand rooster is tot stand gekomen na overleg met het bestuur en de ouders die op dat moment betrokken waren bij Het Drieluik.

 

Hieronder treft u het overzicht van de vakanties en studiedagen voor schooljaar 2016-2017.

 

Vakanties schooljaar 2016-2017

Pinksteren

ma – 5 juni 2017

Zomervakantie

ma – 24 juli 2017

vr – 3 september 2017

Studiedagen schooljaar 2016-2017

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

di – 6 juni 2017

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

wo – 7 juni 2017

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

do – 8 juni 2017

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

vr – 9 juni 2017

*Door de studiedagen te clusteren in juni, creëren we een extra “junivakantie”. Dit is om de 13 weken te doorbreken tot aan de zomervakantie. Deze studiedagen worden door het personeel uitgevoerd op een woensdagmiddag en -avond.